Xoài chín đông lạnh - Nông sản Cẩm Thiều

Xoài chín đông lạnh

  • Loại hàng: Đông cứng
  • Quá trình đông lạnh: Cấp đông
  • Thu hoạch: Quanh năm
  • Đóng gói: 10kg/thùng
  • Hạn sử dụng: 
Danh mục: Từ khóa: